Младши посланици

Проект на Европейския парламент
Младши посланици

Младши посланици

II работилница – Жан Моне

По време на работилницата „Правата на човека“ на 30.01, проведена в математическата гимназия във Враца успешно бяха извършени няколко драматизации, свързани с текстове от Хартата …